Fast ejendom
Berigtigelse af ejendomshandler, Entrepriseretlige
problemstillinger
Lejeretlige problemstillinger, private som erhvervsmæssige
Ejendomsadministration af ejerforeninger m.v.

Familie-, arve- & personret
Ægtepagter, Skilsmisse & separation, Forældremyndighed og samvær,
Testamenter, Dødsbobehandling, Papirløse samlivsforhold

Erhvervs- & selskabsret
Oprettelse af selskabskonstruktioner
Udfærdigelse af interessentskabskontrakter
Forhandlerforhold, herunder agenturer & kommissionsaftaler
Virksomhedsoverdragelser

Skatte- & afgiftsret
Skatteretlige krav, Værdiansættelser, Fradrags- & afskrivningsrettigheder

Ansættelses- & arbejdsret
Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
Behandling af økonomiske krav i f.m. afskedigelse eller frivillig fratræden
Arbejdsgiverkrav på offentlig refusion af sygedagpenge m.v.

Erstatnings- & forsikringsret
Økonomiske krav i f.m. personskader, herunder arbejdsskader
Forsikringsretlige problemstillinger
Erstatningssager i f.m. overdragelse af mangelfuldt løsøre

Foreningsret
Oprettelse og administration af foreninger
Rådgivning af andelsboligforeninger, ejerlejlighedsforeninger & grundejerforeninger
Problemstillinger ml. forening og enkeltmedlem

Incasso
Inddrivelse af pengefordringer, private som erhvervsmæssige

Strafferet
Mindre straffesager, herunder specielt færdselssager

Medlem af Advokatsamfundet
Kongelundsvej 297 | 2770 Kastrup | Tlf. 32 51 09 52 | Fax. 32 51 00 29 | © 2006 - SOMMER/ADVOKATFIRMA